Žemė ir Žmogus

Mes gyvename planetoje Žemė. Jinai mus maitina, girdo savo vandenimis, teikia kurą, sudaro sąlygas atsirasti deguoniui, kuriuo kvėpuojame. Ir mūsų kūnai, pasitraukus gyvybei, grąžinami žemei. Pati Žemė juda apie saulę, saulės sistema taip pat juda paukščių take, o ir visa ši sistema su visomis galaktikomis juda. Žmogus nejaučia šio judesio ir jam Žemės planeta yra tarsi centras, kuriame jis gyvena. Bet žmogus nėra kilęs iš Žemės, Žemė ir žmogus buvo sutverti. Žmogus – šviesos idėja ir šviesos klajūnas, galintis keliauti su šviesa visuose Visatos lygmenyse. Bet kadangi žmogus randasi planetoje Žemė, jis pirmiausiai turi ją pažinti, priimti kaip gyvą būtybę.
Mes gyvename Žemėje, kurioje yra 5 apgyvendinti kontinentai, kurių energetika identiška mutuojančių karalysčių (stichijų, elementų) energijoms. Taip teigia senoji kinų filosofija. Kai daugiau žinome apie Žemę, galime įvairiapusiškiau pažinti 5 stichijas, kurios yra mumyse. Mes turime žinoti, kad ne tik esame Žemės gyventojai, bet ši planeta yra mumyse (jos energijos) ir veikia mus.

Kinų filosofijos ir medicinos pagrindas – tai Či judėjimas mutuojančių karalysčių ratu

Išorinis ratas rodo transformacijų galimybę, t.y., Vanduo augina Medį, Medis – Ugnį, duodamas kurą, Ugnis gimdo Žemę, paversdamas daiktus pelenais, Žemė – Metalą , formuodama įvairius mineralus. Metalas duoda gyvybę vandeniui, prisodrindamas jį jonais (distiliuotas vanduo negyvas). Vidinis ratas rodo, kad Vanduo neleidžia Ugniai įsiplieksti per daug, riboja jos veikimą. Ugnis gali išlydyti Metalą ir neleisti įsigalioti jo stichijai. Metalas gali sunaikinti Medį, Medis riboja Žemę, padengdamas ją mišku. Žemė riboja Vandens stichijos veiklą. Gamtoje įsivyrauja harmonija. Šis transformacijų ratas taikomas ir žmogaus organizmui, kuriame Vandens stichijai priklauso inkstų ir šlapimo pūslės energetiniai kanalai, Medžio – kepenų ir tulžies, Ugnies – širdies ir plonojo žarnyno, Žemės – skrandžio ir blužnies, Metalo –plaučių ir storojo žarnyno. Stichijų ir jas atitinkančių sistemų tarpusavio ryšio dėka formuojasi harmonija žmogaus fiziologiniuose procesuose, t.y. sveikata. Liga – pusiausvyros pažeidimas sistemoje.

Šis transformacijų ratas atspindi ir Žemės energetiką. Kiekviena mutuojanti karalystė susijusi kurio nors kontinento energija ir pokyčiai Žemės kontinentuose sąlygoja atitinkamus pokyčius žmogaus kūne, mūsų kūną veikiančiose stichijose ir energiniuose kanaluose.

Tuo būdu mes galime identifikuotis su Žeme. Galime atlikti specialią meditaciją, kurios metu pajauskime atskirų žemynų energiją kaip savo organų energetiką, pajauskime kontinentus savo kūne. Paaiškinsiu atskirai kiekvieno kontinento savybes ir sąsajas su transformacijų ratu bei mūsų kūnu. Vyrų ir moterų savybės atskiruose kontinentuose skiriasi, bet daugelis šių savybių dėl civilizacijos iškraipymų jau prarastos.

Aiškinimui panaudosiu žmogaus energijų transformacijos ratą

  1. Okeanija (Australija ir jai priklausančios salos). Ši žemyno dalis ir jos gyventojai asocijuojasi su vandens stichijos energetika. Visi planetos vandenys susiję su mūsų kūno vandens stichija. Mes esame kopija, atspindys mūsų planetos, kurios du trečdalius sudaro vanduo. Teršdami Žemės vandenis, mes automatiškai užteršiame savo vandens stichijos energetiką ir gauname šios karalystės pažeidimus atitinkančias ligas – osteoporozę, kaulų čiulpų, hormoninės sistemos sutrikimus, inkstų ligas ir kt.
    Okeanijos salų gyventojų emocinė būsena atspindi Vandens stichiją – tai žmonės amfibijos, kuriems būdinga atstovėti save sudėtingose situacijose. Okeanijos žmones supa magijos atmosfera (vandens stichija turi daug magiškų savybių), šie žmonės pasitiki savimi, yra identiški, betarpiški, natūralūs.
  2. Amerika. Šis kontinentas susijęs su Medžio stichija. Indėnai nuo seno buvo klajokliai, tarsi vėjas, kurio nenumatysi. Jie buvo lankstūs, kūrybiški, ryžtingi, mokėjo kurti ir nenorėjo prisirišti prie turtų, nenorėjo turėti. Šis žemynas ir jo senieji gyventojai patyrė daug skaudžių likimo smūgių. Kartu nukentėjo ir mūsų kūno Medžio stichija, nes mes esame Žemės dalis. Medžio stichijos iškraipymai – agresija ir smurtas yra šių dienų kasdienybė. Kartu plinta kepenų ligos, hepatitas, emocinis nepastovumas, akių ligos.
  3. Afrika – tai Ugnis. Ugnies stichijos natūralus jausmas – tai džiaugsmas be priežasties, tai harmonija su dangumi ir žeme, tai tratantys būgnai, nuoširdžios šypsenos, juokas, betarpiškumas ir nepaprastai atvira ir besidžiaugianti širdis, kurią vakarietis dėl savo korumpuotos širdies pavadintų naivia. Vyrai ir moterys šioje šalyje yra natūralioje palaimos būsenoje ir džiaugiasi tuo, ką veikia, džiaugiasi dabarties minutėmis. Visa tai atsispindi širdingame žvilgsnyje, nes žvilgsnis yra širdies gelmių išraiška. Deja, Afrika serga. Joje siaučia AIDS ir badas. Ir mes galime sakyti, kas mums darbo, svarbu mes mankštinamės, medituojame ir esame sveiki. Tai netiesa. Holografinė visatos struktūra ir pasireiškia tuo, kad žmogus kaip mikrokosmosas atkartoja makrokosmosą ir pirmiausia Žemę. Jos energetika nėra panaši į mūsų energetiką, Žemės planetos energetika tiesiog ir yra mūsų energijos. Serganti Afrika – tai negaluojanti, neharmoninga ugnies stichija, nes pokyčiai šiame žemyne automatiškai sąlygoja pokyčius mūsų kūne ir emocijose ir atvirkščiai. Serganti Afrika – tai korumpuota, neatvira, nemokanti džiaugtis mūsų širdis, tai ir širdies bei kraujagyslių sistemos ligos. Todėl ir kinų filosofija moko, kad žmogus turi būti solidarus su visa Žeme, tai viena iš jo sveikatos sąlygų – nuolankumas Dangui ir solidarumas su Žeme ir jos žmonėmis. Solidariam žmogui Afrika nebus tolima ir jos bėdas jis priims kaip savo širdies skausmą, tiesiog jaus fiziškai.
  4. Azija – tai Žemės karalystė, kuriai būdingi mąstymas ir paskirstymas. Tai šventumo Žemė. Žmonės juda lėtai, jie niekur neskuba. Žmonės tylūs, moterys atrodo tarsi porcelianinės, vaikai žaidžia tyloje. Tai ideogramų ir simbolių žemė, kurioje daug šventųjų raštų ir išminties. Iš jų galima mokytis neutralumo. Šie žmonės yra derlingi kaip ir pati Žemė. Žemės karalystė valdo kasos-blužnies ir skrandžio energetinius kanalus. Besaikis žemės produktų vartojimas ir nemokėjimas jų paskirstyti, nemokėjimas solidarizuotis su tais, kurie badauja, sukėlė daugybę virškinimo sistemos ligų.
  5. Europa – tai Metalo karalystė. Joje daugiausia senyvų žmonių, kurie gyvena prisiminimais. Tai intelektualų kraštas, kurie gyvendami sukaupė visų karalysčių patyrimus. Žmoguje Metalo karalystė susijusi su plaučių ir storojo žarnyno energetika. Plaučiams labai kenkia melancholija – kuri yra metalo karalystės patologinė būsena. Gal todėl Europoje nuo seno tiek plaučių ligomis sergančiųjų.

Matome, kad mes esame atspindys, kopija mūsų planetos

Grįžkime prie mūsų planetos vandenų, nes vanduo yra svarbiausia mūsų mutuojanti karalystė, generuojanti visas kitas, kuri yra labiausiai užteršta tiek Žemėje, tiek mumyse. Vanduo įgyja bet kokio indo formą, bet nepaisant to jis visada išlaiko savo esmę. Jis yra universalus tirpiklis, o kartu ir universaliai valo. Vanduo turi prisiminimą apie tai, kur jis buvo prieš tūkstantmečius, prie ko prisilietė. Tame homeopatijos pagrindas. Senovės išminčius Laodzi sakė „Vanduo tarnauja visiems”. Jis vienodai tarnauja turtuoliams ir vargšams, nusikaltėliams ir teisuoliams. Todėl rytuose sakoma, kad geras žmogus turi būti lyg vanduo. Laodzi žinojo, kad vandens ideogramoje yra Dievo pėdsakas, nes ji įeina į amžinybės ideogramą.

Amžinybė virsta pirmine stichija vandeniu, pamesdama viršutinį (dangų simbolizuojantį) brūkšnelį. Bet mes galime kontaktuoti su amžinybe per mūsų kūne esančius stebuklingus kanalus, ką parodo Fu-či oktograma (žiūr. Žurnalą žmogus xxxx). Vandens ideogramos dalis yra ir pačioje Či ideogramoje, nes gyvybė – vandens ir ugnies bendras veikimas. Vanduo atsinaujina žmogaus kūne per mitochondrijas, jose gaminamas kūnui reikalingas vanduo, turintis specifinį kodą. Kartu šiam vandeniui pasigaminti reikalinga ugnis . Šiuolaikinė kinų medicina teigia, kad mitochondrijose veikia San čiao spindulys (trijų kūno dalių kanalas), kurio Ugnis padeda atsinaujinti kūno vandenims.

Deja, mes labai užteršėme Žemės vandenis ir okeanai nespėja vandens išvalyti. Lietuva užteršė savo pagrindinius vandenis – Nemuną. Pagalvokime, kokia visų mūsų vandens karalystės energetika ir kodėl tiek daug šios stichijos energijos sąlygojamų ligų? Ar galime sau padėti? Vandens savybė – sugebėjimas atstovėti. Turime visomis priemonėmis prisidėti prie ekologinės taršos mažinimo. Kadangi vanduo susijęs su mūsų forma, tai jei vanduo gerame būvyje, tai ir mūsų forma yra gerame stovyje. Šviesos keliai žmoguje – tai vanduo nematerialiame būvyje, tai amžinybės šviesa. Kai aš taisau savyje šviesos kelius (gerinu energinių kanalų veiklą), tai taisau ir savo formą. Kiekvieną karalystę galima veikti per atitinkamą Dao rezonatorių, būdingą tai stichijai. Yra visos žmonijos aliarmo rezonatorius. Jis naudojamas tada, kai žmogaus forma prastame būvyje, kai visa žmonija ir Žemė serga. Jis naudojamas tam, kad žmogus identifikuotųsi su penkiais kontinentais ir Žeme. Ir būtent tada žmogui skaudės širdį, kai Afrikoje sirgs žmonės, nes Afrika bus jo dalis. Šiame rezonatoriuje paskirstomi žmogaus kūno vandenys ir atkuriamas ryšys su visos planetos vandenimis. Rezonatorių galima naudoti žmogui virš 40 metų, kad išsaugoti formą ir vandenį. Šis rezonatorius randasi skrandžio kanale, per 2 cunius į šoną nuo vidurio linijos ir per 3 cunius žemiau bambos. Tai du simetriški rezonatoriai apatinėje pilvo dalyje. Tai rezonatorius šiui-dao (E28). Atsisėskite, atsistokite ar gulėkite. Pamąstykite apie identifikavimąsi su Žeme ir žmonija bei pareigas jai. Pamąstykime apie savo kūno ir planetos vandenis. Po to mintis perkelkime į savo kūno vandenis ir savo formą, norėdami ją atjauninti. Sugniaužkime kumščius, palikdami tik nykščius – jie yra apvaizdos žymuo. Nykščius švelniai prigluskime prie rezionatorių (masažuoti nebūtina, viską atliks mintis). Garsiai ar mintimis pasakykime rezonatoriaus pavadinimą. Laikykime nykščius tol, kol sugebame išlaikyti minties koncentraciją, nors ji neturi būti labai ilga. Galima mąstyti viską, ką Jūs žinote apie vandenį ir prašyti Žemės vandenų būklės gerėjimo, savo kūno vandenų energinės taršos mažinimo, kūno formos palaikymo ir atjauninimo.

Šios refleksoterapijos – meditacijos pabaigoje padėkokime už tai, kad turime pakankamai vandens, kai planetoje geriamo vandens trūksta. Taip pat padėkokime už galimybę atsinaujinti šio rezonatoriaus dėka.

Kai būsime susiję, identifikavęsi su Žeme, galime galvoti ir apie ryšį su planetomis ir žvaigždėmis.

LSMU VA prof. Dalia Sekmokienė