MINTIES harmonija

Visos šiuolaikinės psichoterapijos mokyklos atkreipė dėmesį į gydomąjį minties ir žodžio poveikį. Amerikos mokslinio tyrimo institutai tyrinėjo minties poveikį materijai. Šių tyrimų duomenys išsamiai aprašyti Elmar R.Gruber knygoje „PSI protokolai“. Kokia energijos forma yra toji mintis? Kodėl mums gimsta naujos idėjos, kūrybingos mintys kartu ir kodėl kartais mintys neklauso mūsų ir užvaldo tarsi tamsus debesis ir neleidžia atsikvošėti?

Kinų filosofija teigia, kad tyra mintis dažniausiai ateina iš aukštesniojo pasaulio, Dao, ką mes galėtume įvardyti Dievu. Mūsų širdis turi tiesioginį kontaktą su dangumi, žino dangaus sprendimus, girdi, supranta ir sprendžia, ką turi daryti žmogus sutinkamai su Kūrėjo planais. Mes galime išgirsti šį balsą, jei mūsų širdis tyra, jeigu joje nėra melo, korupcijos, prieštaravimų, neapykantos bei pavydo. Mes girdime šį balsą tik tada, kai jausmai bei protas tyli. Žmogus turi nurimti bent ryte ir vakare, tyloje pamedituoti, pasimelsti. Tada jis išgirs, ką iš tikrųjų turėtų veikti, kokius sprendimus priimti. Žmogus galbūt nesusimąstys, kad šios mintys nėra jo, tiesiog jos toptelės jam į galvą, širdis priims sprendimą ir ves pasirinktu keliu. Šios mintys ateina iš dangaus.Tai mūsų įkvėpimas, talentingiausios idėjos, nauji atradimai…Šios mintys atsiunčiamos tiems, kurių atėjimo į Žemę paskirtis ir yra realizuoti žmonijai naudingus sumanymus, burti naujas dvasines mokyklas, tarnauti gėriui ir pažangai. Tokie žmonės bus laimingi, nes realizuos savo paskirtį, misiją Žemėje. Dao filosofija moko mus, kad neserga tie, kurių mintys, jausmai ir veikimas yra harmonijoje, neprieštarauja vieni kitiems.

Dalį minčių mes sukuriame patys. Tai dažniausiai būna emocinės mintys. Jos išeina iš mūsų su iškvėpimu ir keliauja erdve, gali akimirksniu atsidurti bet kurioje planetos vietoje, nes mintys yra tarsi kitoje dimensijoje ir joms neegzistuoja trimatė erdvė. Mes turime iškvėpti tik tyras mintis, iškvėpti džiaugsmą, ramybę, gėrį. Galbūt šios mūsų mintys ir jų emocinė išraiška pasieks tuos, kurie šiandien kenčia, yra vejami karo baisumų iš gimtųjų namų, ar tiesiog gyvena kasdienio nerimo prispausti ir niekada nepajunta džiaugsmo. Jie įkvėps mūsų emocijas ir kažkas sukirbės jų širdelėse. Neveltui sakoma, kad dvasingas žmogus vien savo buvimu švarina Žemės ir kitų žmonių energetiką.

Labai įdomios rusų mokslininko oftalmologo E.Muldaševo mintys. Savo knygoje „Dievų miesto beieškant“ jis teigia, kad mintys sukuria teigiamus arba neigiamus torsioninius laukus. Kartu mintis yra labai didžiulė jėga arba dar tik jėgos potencija, nes ne visiems mums duota minties pagalba keisti ir valdyti materiją. Iškelta hipotezė, kad Egipto piramidės buvo pastatytos dar Atlantidos laikais ir būtent minties jėga nugalėdavo gravitacinę žemės trauką ir sugebėjo didžiulius akmeninius luitus pakelti į aukštį, ko nesugeba net dabartinė moderni technika. Atlantida žuvo todėl, kad minties jėga ir kartu psichinė energija tapo negatyviomis ir tai sukėlė katastrofas Žemėje. Šios neigiamos jėgos dydis buvo milžiniškas ir Žemės ašis pasislinko, kartu pajudėjo iš vietos vandenynai ir jūros, milžiniška kilometro aukščio vandens banga nusirito Žemės rutuliu, sunaikindama didžiąją dalį žmonijos. Tos katastrofos yra ištikusios Žemę keletą kartų. Jų visų priežastis – neigiami torsioniniai laukai, kuriuos sukuria blogos, piktos, destruktyvios ir neigiančios žmonių mintys. Nepaprastai didelė energetinė šių torsioninių laukų galia materializuojasi katastrofomis, bet kartu apvaloma Žemės ir žmonijos energetika. E.Muldaševas padarė ir kitą atradimą. Jis pastebėjo, kad Egipto, Meksikos piramidės, Velykų salos skulptūros, akmenų statiniai Anglijoje ant Žemės gaublio išsidėstę ne bet kaip, bet sudaro lygiašonius trikampius. Į šią sistemą įeina ir kiti mažesni monumentai. Nuostabą kėlė tai, kad šie trikampiai idealiai lygiašoniai. Kas galėjo taip tiksliai išmatuoti Žemę, ją padalinti? Kitas įdomus faktas yra tas, kad dauguma šių statinių labai masyvūs ir net šių dienų technika ne visus juos pastatytų. Dar keistesni dalykai gavosi, kai matematikai atliko tislius šių trikampių matematinius apskaičiavmus. Pasirodo, kad jų visų numerologija (jei įvesime ir daugybos elementą) suvedama į 0 (nulį), o tai nėra būdinga visiems atsitiktiniams trikampiams. Šių apskaičiavimų pagrindu iškelta kita labai fantastiška bei intriguojanti hipotezė – šie monumentai (ypač piramidės) pastatyti Žemėje tam , kad naikintų negatyvias mintis, negatyvius torsioninius laukus, kartu naikintų negatyvią psichinę energiją. Žemėje nebeįvyks katastrofos, jeigu šių monumentų galios užteks neigiamoms jėgoms neutralizuoti.

Tačiau iškyla klausimas – kas gi sukuria tas neigiamas jėgas, sugebančias sukelti net katastrofas? Deja, mes sukuriame tas jėgas patys. Niekas iš mūsų nesusimąsto, kad mintis yra kuriančioji, bet kartu ir griaunančioji jėga. Labai didelė JĖGA. Kiekviena mintis sukuria didelį energijos užtaisą ir pagal minčių vibracijas formuojasi galingi energetiniai dariniai, kurie apsprendžia atskirų žmonių, žmonijos, Žemės likimą. Gerai, kad mumis, tokiais neišmintingais, rūpinasi aukštesnės jėgos, padėdamos atsikratyti savo neigiamos energijos( galima vadinti šias energijas ir nuodėmėmis) išpažinties, mišių metu., ar sukurdamos monumentalius neigiamų energetinių laukų neutralizavimo įrenginius. Mes turime gražesnį rytojų kurti mintimis, pirmiausiai mintimis. Dabar daug metodikų, kaip minties pagalba padėti sau pasveikti, kaip siekti karjeros ir užsidirbti daug pinigų. Bet nežiūrima globaliau – reikia švarinti visą Žemę. Mes tarsi norime gero savo artimui, tėvynei, todėl lyg ir kovojame už gėrį, tiesą. Bet pasirenkame būtent kovos, o ne teigimo būdą, nes įrodinėdami savo tiesas būname įtampoje, suirztame, keliame toną. Atrodo, viskas normalu. Bet suirzęs žmogus automatiškai atsiduria tamsiųjų jėgų pusėje ir generuoja neigiamus torsioninius laukus, kurie virs ligomis jam bei katastrofomis tėvynei. Jis to nesupranta, bet visatos dėsnių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Dauguma mūsų net neįtaria, kad minties jėga, potencija yra tokia didžiulė ir kad būtent mintis – varomoji jėga, kurianti didžius dalykus ar griaunati materiją, žmogų, tvarką.

O reikia tiek nedaug, tik mylėti kiekvieną artimą, iškvėpti džiaugsmą, padrasinti dejuojančius, patiems niekada nedejuoti , nepulti į neviltį ir nepasiduoti suirzimui. Aplink mus tada atsiras kūrybinė erdvė, kurioje galės realizuotis teigiami projektai. Jeigu koks nors veiksmas ar projektas materialinėje plotmėje jums nepatinka, nesakykite žodžio „blogai“, tiesiog teigite gėrį, sakykite, geriau daryk „taip ir taip“, kartu padėkite žmogui tai padaryti. Kinijoje laikoma, kad tiek mintis, tiek žodis turi nepaprastą gydomąją galią, mantrų, ritualų metu žodžio energija dar padidėja. Tą pastebėjo ir mūsų psichoterapeutai –minties jėga galima išgydyti žmogų. Deja, galbūt tik psichoterapijos kabinetuose mes ir gydome, bet prieš tai žmogus ta pačia minties jėga būna susargdinamas. Įtampa ir nemeilė dabar tvyro tiek darbe, tiek šeimose. Žmogus išsunkiamas, tampa vien materialines gėrybes kuriančiu ir kartu jas vartojančiu vergu. Svarbiausias tikslas – bet kokia kaina pagaminti konkurencingą, aukštos kokybės prekę, o vėliau analogišką įsigyti. Ar ta prekė, jos kokybė verta išeikvotos psicinės energojs kiekiui, ar jos gamybos metu Žemė nebuvo teršiama neigiama energija dėl žmonių įtampos, niekas nesusimąsto. Ar yra išeitis, ar įmanoma nors šiek tiek pakeisti visuomenę, jos mąstymą, ar tai tik šauksmas tyruose? Yra du būdai sušildyti erdvę apie save ir mus supančius žmones. Vienas iš jų – trumpai sustoti, padaryti tarsi tuštumą savo sujauktame viduje (geriausiai pamedituoti). Tuštuma kuria, ji bus pripildyta dangaus energijos ir žmogus tą dieną nebebus vien užprogramuotas robotas. Pabuvimas tyloje, tai ir būdas susimąstyti, pasverti, įkainoti gyvenimo vertę ir prasmę. Kitas būdas harmonizuoti mintis, erdvę – dirbti su meile ir neskubant, dirbti ne dėl pinigų, bet būtent žmonėms ir galvoti apie tuos žmones, kuriems pasitarnaujame bei kuriame. Tada jūsų sukurti daiktai sušildys žmones. Tik kuriančioji meilės energija gali sunaikinti pyktį, nusivylimą, norą žudytis. Žmonės nenorės žudytis net ir labai sunkai materialiai gyvendami, jei erdvė, kuria jie kvėpuoja, bus užpildyta mūsų su meile iškvepiamu oru, mūsų tyromis mintimis. Tada ir išeitį iš sunkios padėties bus lengviau surasti.

Aplamai, vakarietiško mąstymo žmogui labai sunku įsivaizduoti, kad energija, ypač minčių ar kuri kita fiziškai nepamatuojama energijos rūšis gali būti žmonijos vystymosi varomoji jėga. Tačiau senovės raštai, stipriausieji mūsų simboliai rodo ką kita. Ką simbolizuoja kryžius? Ogi žmogų, o kartu ir visą visatą. Centre yra žemės stichija ir kartu žmogaus struktūra. Energija, ateinanti iš šiaurės, materializuojasi kaip inkstai, šlapimo pūslė. Energija iš rytų materializuojasi kaip kepenys ir tulžies pūslė, pietų krypties energija materializuojasi kaip širdis ir plonasis žarnynas, vakarų – kaip plaučiai ir storasis žarnynas. Centre yra žemės stichija, kurios nevaldo joks metų laikas. Tai mūsų struktūra, kuri kuriasi skrandžio bei kasos – blužnies dėka. Kryžiaus ženklą labai gerai matome ir Či idiogramoje, o juk Či – tai ne tik žmogaus energija, tai visuotinė energija, esanti upėse, kalnuose, gėlėse. Či bendra ir žmogui, ir kitai gamtai. Mes matome, kad Či idiogramos viršuje yra trys lenktos linijos, tai trys energijos (IN, JAN ir tarpinė), kurios yra nematerialios. Tai tarsi juoda spalva, kurios tiek daug kosmose. Bet ji sukuria baltą šviesą ir materialią struktūrą visko, kas egzistuoja. Apačioje matome lenktą ribą, apribojančią struktūrą, kurios viduje yra kryžius ir keturių krypčių energijos, tarsi brūkšneliai, kurios nukreiptos į kryžiaus vidų. Tos stichijų energijos, kurios idiogramoje pavaizduotos brūkšneliais, ir materializuoja visa, kas egzistuoja. Kai smeigiame akupunktūrinę adatą į centrą,į Žmogaus struktūrą, tai tik minties, tik intencijos dėka, ateina reikalingos krypties energija į mūsų kūną ir materializuojasi organuose. Be minties ši adata, ši antena yra neveiksminga. Vakarietiško mąstymo gydytojai kartais negali pagydyti ligonių akupunktūros dėka, nes nenaudoja minties kuriančiosios galios.

Kryžiaus simbolis labai artimas mums, krikščionims. Mišių metu mes žiūrime į kryžiaus simbolį. Mišių metu mes apmąstome savo veiksmų ir mąstymo nuodėmes. Mišių metu Kristus aukojasi dėl mūsų ir vėl miršta ant kryžiaus, tuo aktu sunaikindamas mūsų nuodėmių ir negatyvių minčių sukurtą energetiką bei duodamas galios ir supratimo ateityje tų veiksmų nebekartoti.

Būkime sąmoningi, mylintys ir kantrūs. Dažniau susimąstykime apie tai, ar mintimis nesėjame blogio ir naikinkime blogio lauką savo meilės bei džiaugsmo jėga.

LSMU VA prof. Dalia Sekmokienė