DAO

Kinų filosofija teigia, kad pasaulyje egzistuoja nematoma jėga, kuri kuria, generuoja ir palaiko gyvybę. Kadangi nežinoma, kaip ji vadinasi, vadinama Dao. Tai kelias, judesys, gyvybė. Ši jėga turi savo planą, gali jausti, kurti ir generuoti viską, kas egzistuoja. Žmogus gimsta tada, kai jis, kaip šviesos idėja, atitinka Dao kryptį. Kiekvienas žmogus yra skirtas tam tikrai misijai ir jis apdovanotas tais gebėjimais, kurių reikia, kad judėtų Dao kryptimi ir vieningame harmoningame Visatos orkestre atliktų savo partiją.

Kinų filosofija kartu teigia, kad Dao – tai kryptis, kuria eina žmogus, turintis vidinę intuiciją. Alcheminė Dao kryptis įrašyta žmoguje Dao rezonatoriuose – akupunktūriniuose taškuose. Jų veikimas padeda žmogui save realizuoti, pažinti, suprasti savo misiją ir su džiaugsmu ją vykdyti. Žmogus yra šviesos idėja, judanti Dao šviesos okeane. Ir kinų išminčiai sako; jei kūnui laikinai lengviau, tai nereiškia, kad jis pasveiko. Gydyti reikia ilgai, ir sielą, atkurti žmogaus idėją, kad ji skambėtų Visatoje. Tada žmogus, apjungęs savo mintis, jausmus ir veikimą, taptų harmoninga nata Dao simfonijoje.

Dao ženklas vaizduojamas kaip In ir Jan jėgų vienybė. Pati Dao sąvoka – tai didysis Vienis. Visa, kas egzistuoja kaip materija ir subtiliosios energijos, yra viena harmoninga visuma. Ir kiekviena paukščio giesmė, žmogaus mintis, žodis ar veiksmas keičia ne tik jį, o visą visumą, visą Žemę, Kosmosą, nes kiekviena maža dalelė yra didelio Vienio dalis. Kartu In ir Jan jėgų simbolis vaizduoja, kas visa išreikšta materija egzistuoja kaip fizinių dalelių (In) ir energijos (Jan) vienis.. Reikalinga ir rišančioji grandis, sujungianti In ir Jan energijas. Tuo būdu visa, kas egzistuoja, yra trijų jėgų vienybė, kaip moko visos dvasinės ir religinės praktikos. Kinų filosofija teigia, kad susiderinimas su Dao yra pagrindinis mūsų uždavinys, tai tarsi gyvenimo prasmės paieškos dvasiškai save tobulinant ir realizuojant. Dao- žmogaus kelias, Dao- kosminis kelias. Net galėtume pasakyti, kad Dao ir yra pati būtis. Filosofine prasme, Dao kelias – tai gyvenimo kaita. Metafizine prasme , tai paties kosmoso raida ir judėjimas. Savo grynuoju pavidalu Dao išreiškia viską, bet neatskleidžia nieko. Kaip grynoji šviesa talpina savyje visas spalvas, bet neparodo jokios, taip visa pirmapradė būtis nepadalinta slypi Dao esmėje. Tik tada, kai Dao įžengia į mūsų pasaulį, jis išsilieja begale reiškinių. Kiekvienas būties reiškinys vyksta Dao dėka ir tėra didingojo Dao atspindys.

Norint pažinti Dao, yra du keliai – eiti į savo vidų medituojant, nes vidinė tiesa įžvelgiama tik atjungus vertinimų mechanizmą. Kartu taip galime pažinti Visatą ir save kaip visatą. Viskas yra viduje: mūsų šviesa, žmogus, kaip šviesa, šviesos idėja yra viduje. Tereikia ją pajusti, apčiuopti, susilieti su šviesa. Bet žmogus negali visą laiką sėdėti ant meditacijų pagalvės. Žmogui reikia eiti ir tyrinėti patį gyvenimą.Tai bus išorinio Dao pažinimas. Žmogus gali pasiekti tokį tašką, kuriame susijungs susikaupimo rimtis ir gyvenimiškas veiklumas. Tai ir bus vidinio bei išorinio Dao jungtis. Tiesiog būsite čia ir dabar ir suprasite, kad viskas tėra to paties vienio dalis. Kartu reikia atminti, kad nė viena dvasinio lavinimosi kryptis nėra viršesnė už kitas. Kiekvienas turime laikytis tokios filosofijos ir tokių tobulinimosi būdų, kurie mums atrodo veiksmingiausi. Turime būti laimingi atradę savo kelią ir padėti tiems, kurie juo susidomi, bet nė vienas neturi menkinti kitų pasirinkimo. Kol mes kiekvienas savaip kopiame ir siekiame žmogiškosios dvasingumo viršūnės, jaučiame gyvenimo pilnatvę. Šioje pilnatvėje galime turėti savų siekių, bet kartais Dao gali nuspręsti savaip. Galime kurti planus ateičiai, bet Dao gali kitaip pakreipti įvykių eigą. Tikrasis Dao sekėjas bet kokiomis aplinkybėmis išliks ramus ir darbuosis toliau. Susitaikymas nereiškia fatališkumo. Reikia tik pasitikrinti, ko reikalauja aplinkybės, o paskui dirbti įgyvendinant tai, kas atrodo geriausia. Spontaniškas naujų gairių radimas yra aukščiausiais menas. Kol darbai atitinka laiką ir žmogus nepalieka purvinų pėdsakų, tol jo veikla prasminga.

Kai kelyje į Dao pasieksite pažangos, vis labiau ir labiau ieškosite tylos. Ji jums bus nepaprastas paguodos ir ramybės šaltinis. Atradus ramybę ir tylumą širdį užlies didžiulis džiugesys. Jums nebereikės nei gintis, nei pulti, jūs galėsite būti iš tikrųjų atviras. Jus apims palaima, nuostaba, pagarba, lyg susidūrus su kažkuo neapsakomai tyru ir šventu. Tai – Dao grožis. Ieškokite savojo Dao kelio ir būkite laimingi.

LSMU VA prof. Dalia Sekmokienė