Či ir ŽMOGUS

Senovės kinų filosofija teigia, kad Či – nemateriali jėga, tačiau ji materializuojasi formose ir suteikia joms gyvybę. Medis, gėlė, drugelis, akmuo ar žmogus turi savo energoinformacinę struktūrą, kurioje energetinį judėjimą, mainus su kitomis individualiomis energinėmis struktūromis atlieka nemateriali (o gal tik nepamatuojama mūsų pasaulio prietaisais) energija Či.

Pati Či ideograma turi tris lygmenis. Žmogaus energoinformacinė struktūra taip pat turi tris lygmenis ir tuo būdu gali kontaktuoti su aplinkos Či ir kitais žmonėmis.

Či ideogramos viršus – trys lenktos linijos – tai nemateriali Či dalis, tai subtiliosios energijos. In, Jan ir tarpinė, kurios egzistuoja kaip Dao ženklo vienybė.

Panagrinėsime, kaip Či sukuria žmogų su visais trimis jo energiniais lygmenimis, kaip vėliau žmogus kontaktuoja su aplinka ir kituose objektuose esančia Či. Kai žmogaus esmė įsikūnija formoje – kūne, būtent Či sukuria žmogaus energoinformacinę struktūrą, kurią matote paveiksle.

Ugnis – širdis (In), plonasis žarnynas (Jan)

Žemė – kasa (In), blužnis ir skrandis (Jan)

Metalas – plaučiai (In), storasis žarnynas (Jan)

Vanduo – inkstai (In), šlapimo pūsė (Jan)

Medis – kepenys (In), tulžies pūslė (Jan)

Kurdama žmogaus formą viršutinė Či dalis, tai yra subtiliosios energijos, materializuojasi kaip 8 stebuklingi kanalai – indai (žiūrėkite energetinę žmogaus schemą), kuriuose įrašyta žmogaus misija – koks turi būti žmogus, ką jis turi nuveikti planetoje Žemė, dėl ko jis čia atėjo. Šie 8 stebuklingi indai – tai dangiškas žmogaus lygmuo. Kai žmogus yra numetęs savo ‘žemišką rūbą’, tai yra egzistuoja kitame lygmenyje neturėdamas formos, šie aštuoni stebuklingi kanalai sudaro kosminį embrioną – dangišką žmogaus idėją, kuriai lemta įsikūnyti Žemėje. Po apvaisinimo šie kanalai tampa tarytum materialiais, nes embrione pradeda savo dangiškąjį ir žemiškąjį judėjimą energija Či, kuri pirmiausia pradeda tekėti stebuklingais kanalais. Per pirmus 5 nėštumo mėnesius susiformuoja būtent stebuklingi kanalai, kuriuose užkoduota žmogaus misija, nes dangui tai svarbiausia. Tik nuo šešto mėnesio susiformuoja sančiao kanalas, o kanalai, reguliuojantys organų veiklą – nuo septinto mėnesio. Tada jau gali gimti ir išgyventi žmogus, normaliai funkcionuoti jo struktūra.

Kita Či dalis – tai alcheminė Či funkcija, sujungianti dangišką ir žemišką Či lygmenis. Ji vaizduojama kaip lenkta linija, atskirianti dangišką lygmenį nuo žemiškojo lygmens.

Žmogaus energoinformacinėje schemoje ji atitinka Sančiao (trijų kūno dalių) ir Sinpao (perikardo) kanalus. Pats žmogus yra tarp dangaus ir žemės ir šie kanalai atlieka tarpininkų tarp dangaus ir žemės funkciją. Sančiao atneša šviesą iš 8 stebuklingų indų, tai yra žmogaus idėjos, į žemę ir suformuoja energetinius centrus, kurie reguliuoja materialaus kūno, psichologinių bei dvasinių savybių kūrimą embriono laikotarpiu, bet išlieka ir žmogui gimus. Sinpao kanalas duodamas žmogui gimimo metu, kad jis gerai jaustųsi planetoje Žemė, kad sugebėtų savo energoinformacine sistema tinkamai ir harmoningai bendrauti su kitais žmonėmis – jų energoinformacinėmis sistemomis. Jei šis bendravimas vykdomas netinkamai, žmogus turi didelį Ego, skleidžia nerimą, agresiją, susirūpinimą, liūdesį ir kitus disbalansą. Visatoje ir tarp žmonių sukeliančius jausmus, jis serga psichosomatonėmis ligomis, jį kamuoja stresas, jo energetinė schema tampa tiek neharmoninga, psichika tiek pažeista, kad žmogus gali susirgti net šizofrenija. Ir gydomas jis per kanalą sinpao. Sančiao žmogaus energetinėje schemoje atlieka tarpininko tarp dangaus ir žemės funkciją, nes kiaušialąstei ir spermatozoidui susiliejus, jis iš žmogaus idėjos danguje(8 stebuklingų indų, kosminio embriono) atneša žmogaus karmą, jo savybes, įtakoja, kokios paveldėtos (chromosomų) savybės pasireikš žmoguje. Po gimimo ir visą gyvenimą sančiao kanalas atlieka tarpininko tarp dangaus ir žemės funkciją, palaiko ryšį su žmogaus dangiškąja esme, neša šviesą į jo žemišką struktūrą, padeda prisiminti ir vykdyti savo misiją. Jei tos šviesos trūksta, žmogus gali susirgti depresija: ypač jei jis nejaučia džiaugsmo vykdydamas savo misiją, neina keliu, kurį jam parinko dangus. Solidarumas su visasis žmonėmis, savo Ego poreikių ribojimas, nuolankumas dangui būtini, kad mūsų energoinformacinė schema (kanalai sančiao ir sinpao) dirbtų harmonijoje su visa Visata. Tada mes neturėsime depresijos ir kitų psichikos ligų. O susirgus šių kanalų veikimas mums gali priminti, kad mes esame visatos dalis, turime savo individualią energetinę struktūrą ir atėjome į Žemę savo misijos vykdyti. Tada vėl atrasime kūrybą, gyvenimo džiaugsmą ir būsime sveiki.

Apatinė Či dalis, tai tarsi kryžius, simbolizuojantis žmogaus struktūrą ir kartu visas 5 stichijas. Žemė yra centre. Kartu ši dalis simbolizuoja pirminę energetinę struktūrą – vandenį. Ši Či dalis sukuria žmogaus struktūrą (žiūrėkite žmogaus energoinformacinę schemą), tai apatinis ratas, 5 stichijos (vanduo, medis, ugnis, žemė, metalas), kurios valdo dešimt kanalų, reguliuojančių organų veikla. Šia energoinformacinės schemos dalimi kontaktuojame su Žeme, jos energijomis, priimame maistą ir vykdome materialius mainus savo organizme ir su aplinka. Susergame, jei neteisingai maitinamės, jai mus pažeidžia žemiškąją struktūrą įtakojančios energijos: šaltis, šiluma, vėjas, drėgmė ar sausumas.

Tą pačią energetinę žmogaus schemą galime nubraižyti kaip Tian ideogramą, kuri atvaizduoja žmogų. Viršutiniame lygmenyje yra 8 stebuklingi indai, nuo jų eina sančiao kanalas (TR), vidutinė pertraukta linija vaizduoja žemišką žmogaus struktūrą, šiame lygmenyje yra 10 energetinių kanalų. Nuo žemiško lygmens eina sinpao (MC) kanalas, nes jis duodamas žmogui jo gimimo metu.

Kadangi Či egzistuoja visuose gamtos sukurtuose objektuose: mineraluose, augaluose, metaluose, jie visi veikia žmogaus energoinformacinę schemą. Ypač unikalūs augalai. Augalų Či turi visus tris lygmenis, kuriuos matome Či ideogramoje. Subtiliuoju Či lygmeniu jie veikia žmogaus energoinformacinės schemos viršutinę dalį – stebuklingus kanalus ir tuo būdu įtakoja žmogaus mąstymą, mintis, jo kūrybą ir savęs realizavimą kuriant harmoniją Žemėje. Alcheminiu augalų Či lygmeniu veikiami kanalai sinpao ir sančiao, žmogus geriau kontaktuoja su aplinka ir kitais žmonėmis, geriau save realizuoja, gydomi žmogaus jausmai. Žemutiniu lygmeniu augalai veikia žmogaus struktūrą – savo biocheminėmis medžiagomis veikia ląstelėje vykstančią medžiagų apykaitą, valo ją nuo šlakų. Mineralai, metalai, brangakmeniai veikia alcheminiu lygmeniu kanalus sinpao ir sančiao, mažiau įtakodami struktūrinius pokyčius. Tačiau visa gamta, jos kūriniai ir kartu žmogus Či dėka yra vienis, vieninga energoinformacinė sistema, tarpusavyje bendraujanti Či energijos dėka. Harmoniją šioje sistemoje turime kurti ir palaikyti mes, nepažeisdami gamtos ir Dao dėsnių. Tada ne tik sveiki ir laimingi gyvensime harmoningoje ir neužterštoje Žemėje, bet ir jausime, ką mums nori pasakyti beržas, upelis ar jo krante stūksantis akmuo.

LSMU VA prof. Dalia Sekmokienė